Am fost deja implicați în proiecte de anvergură precum:

  • pregătirea grafică și tipărirea de reviste lunare internaționale;
  • pregătirea grafică și tipărirea de cataloage de marketing;
  • pregătirea grafică și producerea de standuri expoziționale în țară și străinătate;
  • derularea unor campanii de comunicare publică la nivel național și european;
  • organizarea de mese rotunde;
  • organizarea de conferințe naționale și internaționale.